A Dr. Rácz Iván Ügyvédi Irodát dr. Rácz Iván ügyvéd 1999-ben hozta létre háromévi ügyvédi munkaközösségi, majd tízévi egyéni ügyvédi tevékenység után. Az Irodában jelenleg az alapító ügyvéd mellett egy ügyvédjelölt dolgozik. Az Iroda munkatársai magyar és angol nyelven nyújtanak széleskörű jogi szolgáltatást a magánjog, különösen a polgári jog, a társasági jog, a kereskedelmi jog, az ingatlanjog, a családjog, az iparjogvédelem, illetve a munkajog területén.

Az Iroda fő célkitűzése, hogy a gazdasági élet hazai és külföldi szereplői számára magas szakmai színvonalú komplex jogi segítséget nyújtson, ezen túlmenően a magánszemélyek magánjogi természetű jogi problémáit eredményesen oldja meg. Alapelvként érvényesül a jogi feladatok gyakorlatias és ügyfélközpontú megközelítése, azok hatékony megoldása, személyes és folyamatos kapcsolattartás, valamint a felmerült jogi problémákra való gyors reagálás.

Az Iroda rendelkezik a mai kor követelményeit kielégítő irodatechnikai felszereltséggel és informatikai háttérrel, továbbá az elektronikus cégeljáráshoz szükséges elektronikus aláírási joggal. Az Iroda a földhivatali elektronikus információs rendszer (TAKARNET) regisztrált felhasználója.

Ezt a honlapot a Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, a Budapest Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatóak.