Szakterületek

 • Társasági jog
 • Polgári jog, kereskedelmi jog

  Ügyvédi irodánk széleskörű tapasztalatokkal áll a jogkereső közönség rendelkezésére a magánszemélyek magánjogi természetű és a gazdasági társaságok gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó polgári jogi problémái megoldása érdekében. Jogi szolgáltatásaink a jogi tanácsadás, a peren kívüli- és a peres eljárásokban kifejtett képviseleti tevékenység formájában az alábbi területekre terjednek ki:

  • gazdasági társaságok működése során használatos polgári jogi és kereskedelmi jogi szerződések (adásvételi-, megbízási-, vállalkozási-, bizományi-, szállítási-, tervezési-, építési kivitelezési-, engedményezési- tartozásátvállalási-, kezességi-, bérleti szerződések) szerkesztése, véleményezése,
  • magánszemélyek életviszonyaiban használt polgári jogi szerződések (ingó adásvételi-, kölcsön-, letéti szerződés)
  • szerződésszegéssel kapcsolatos jogi tanácsadás,
  • peres jogvitában perbeli jogi képviselet ellátása,
  • követelések jogi úton történő érvényesítése (ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, bírósági peres eljárás, végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás útján),
  • internetes kereskedelem általános szerződési feltételeinek kidolgozása,
  • csőd- és felszámolási eljárásban jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása.

 • Ingatlanjog
 • Családjog
 • Öröklési jog
 • Társadalmi szervezetek joga
 • Szellemi alkotások joga
 • Munkajog