Szakterületek

 • Társasági jog
 • Polgári jog, kereskedelmi jog
 • Ingatlanjog
 • Családjog
 • Öröklési jog
 • Társadalmi szervezetek joga
 • Szellemi alkotások joga

  Az Irodánk által kínált szolgáltatások a szellemi alkotások jogával kapcsolatos jogterületre, ezen belül az iparjogvédelem bizonyos szakterületeire is kiterjednek:

  • szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos tanácsadás,
  • szerzői jogi védelem alá tartozó művek, szellemi alkotások felhasználási szerződésének szerkesztése,
  • védjegykutatás,
  • nemzeti-, nemzetközi- és közösségi védjegybejelentés, képviselet védjegy-lajstromozási eljárásban,
  • védjegyfigyelési szolgáltatás,
  • védjegyekkel kapcsolatos felszólamlások szerkesztése,
  • védjegyperekben perbeli képviselet ellátása.

 • Munkajog